1.
Hedman C, Magnusson U. Lika eller lika möjligheter? Diskurser om skolämnet svenska som andraspråk inom det akademiska fältet i Sverige. ADNO [Internett]. 19. mars 2018 [sitert 19. januar 2021];12(1):Art. 7, 20, sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adno/article/view/5569