1.
Birketveit A, Rimmereide HE, Bader M, Fisher L. Extensive reading in primary school EFL. ADNO [Internett]. 14. juni 2018 [sitert 15. juli 2020];12(2):Art. 9, 23 sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adno/article/view/5643