1.
Golden A, Steien GB. ”Snakke med ved? Snakke med maskin?” Voksne flyktningers narrativer om norskopplæring. ADNO [Internett]. 4. oktober 2018 [sitert 27. januar 2022];12(3):Art. 4, 24 sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adno/article/view/5916