1.
Fodstad LA, Mortensvik A. Øvelser i empati og kulturell tilgang. Avgangselevers legitimering av arbeid med eldre skjønnlitteratur i videregående opplæring. ADNO [Internett]. 26. oktober 2018 [sitert 26. november 2020];12(3):Art. 5, 22 sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adno/article/view/6149