1.
Haugen TA. Funksjonell grammatikk som metaspråk i skulen – ei moglegheit for djupnelæring i arbeid med språk og tekst. ADNO [Internett]. 20. mai 2019 [sitert 20. september 2020];13(1):Art. 9, 22 sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adno/article/view/6240