1.
Skar GBU, Aasen AJ. Å måle skriving som grunnleggende ferdighet. ADNO [Internett]. 17. desember 2018 [sitert 15. juli 2020];12(4):Art. 10, 29 sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adno/article/view/6280