1.
Ojala M. Känslor, värden och utbildning för en hållbar framtid: Att främja en kritisk känslokompetens i klimatundervisning. ADNO [Internett]. 18. juni 2019 [sitert 17. oktober 2021];13(2):Art. 1, 17 sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adno/article/view/6440