1.
Goga N. Økokritiske litteratursamtaler – en arena for økt bevissthet om økologisk samspill?. ADNO [Internett]. 18. juni 2019 [sitert 17. oktober 2021];13(2):Art. 3, 21 sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adno/article/view/6447