1.
Bjønness B, Sinnes AT. Hva hemmer og fremmer arbeidet med Utdanning for Bærekraftig Utvikling i videregående skole?. ADNO [Internett]. 23. august 2019 [sitert 1. oktober 2020];13(2):Art. 4, 20 sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adno/article/view/6474