1.
Hasund IK. Informal language in English L2 writing: What are pupils taught from textbooks? . ADNO [Internett]. 20. november 2019 [sitert 7. desember 2022];13(3):25. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adno/article/view/6599