1.
Kvam EK. Praksisveiledning og lærerstudenters profesjonelle utvikling. Om utviklende kunnskapsprosesser i lærerutdanningens praksisveiledning. ADNO [Internett]. 4. juli 2019 [sitert 9. juli 2020];13(1):Art. 12, 19 sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adno/article/view/6628