1.
Brekke M-BR, Eide ML. Praksisfortelling, refleksjon og transformativ læring. ADNO [Internett]. 6. desember 2019 [sitert 18. april 2021];13(3):20 sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adno/article/view/6910