1.
Vold ET. Nye artikler høsten 2018. ADNO [Internett]. 22. mai 2019 [sitert 6. oktober 2022];12(3):Art. 0, 3 sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adno/article/view/6922