1.
Kvamme OA, Sæther E, Ødegaard M. Bærekraftdidaktikk som forskningsfelt. ADNO [Internett]. 29. august 2019 [sitert 1. august 2021];13(2):Art. 0, 8 sider. Tilgjengelig på: https://journals.uio.no/adno/article/view/7077