Alm Fjellborg, Andreas, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Uppsala universitet, Sverige