Gujord, Ann-Kristin Helland, Universitetet i Bergen, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium, Norge