Palmér, Anne, Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk, Sverige