Aasen, Arne Johannes, Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking, Institutt for lærerutdanning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Norge