Skaftun, Atle, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, Universitetet i Stavanger, Norge