Scheie, Eldri, Naturfagsenteret, Universitetet i Oslo