Aadland, Eli Kristin, Høgskulen på Vestlandet, Institutt for idrett, kosthald og naturfag