Olsson, Eva, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet, Sverige