Skar, Gustaf B, Skrivesenteret Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking Høgskolen i Sør-Trøndelag, Norge