Pakula, Heini-Marja, Institutionen för lärarutbildning, Åbo universitet