Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelig fakultet, Norge