Ofte, Ingunn, Høgskolen i Sør Trøndelag Avdeling for lærer og tolkeutdanning