Rasmussen, Ingvill, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo