Gustafsson, Jan-Eric, Göteborgs universitet, Inst. för pedagogik och specialpedagogik, Sverige