Bakken, Jonas, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo, Norge