Halvorsen, Kjell Atle, Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet, Norge