Christophersen, Knut Andreas, Institutt for statsvitenskap, Norge