Korsager, Majken, Naturfagsenteret, Universitetet i Oslo, Norge