Reichenberg, Monica, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik Göteborgs universitet, Sverige