Reichenberg, Monica, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet, Sverige