Jakhelln, Rachel Elise, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet, Norge