Tveit, Sverre, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Agder, Norge