Det flerstämmiga engelskämnet i den svenska grundskolans tidigare år: utrymme för flerspråkighet?

Forfattere

  • Sophia Gasson Stockholm University

DOI:

https://doi.org/10.5617/adno.8376

Sammendrag

Engelska förekommer tidigt som ett av flera språkämnen i den svenska läroplanen, redan innan högstadiet. Trots detta har engelskämnets utrymme i läroplanen och dess roll för flerspråkig kompetens och flerspråkiga praktiker hittills fått lite uppmärksamhet. Denna studie fokuserar på konstruktionen av engelskämnet i kursplanen (läroplanen för grundskolan reviderad 2018) även i relation till övriga språkämnen, genom att tillämpa begreppet röst som perspektiv (Linell, 2009) som analysverktyg, i synnerhet vilka röster i den engelska kursplanen som är framträdande, i bakgrunden eller frånvarande, samt vilka som överskrider språkämnenas gränser. Resultaten visar att olika röster framträder i kursplanen för engelska på lågstadiet visavi mellanstadiet, då ett muntligt inriktat och ’roligt’ respektive alltmer kommunikativt inriktat och akademiskt ämne konstrueras. Monoglossiska ideologier utmanas i den mån engelska positioneras som ett språk som inte tillhör bestämda nationer eller talare. Det finns dock inget explicit utrymme för flerspråkig kompetens i kunskapskraven, där istället elevernas prestationer i ett ’enspråkigt modus’ ska bedömas. I kursplanen för engelska, till skillnad från kursplanerna för svenska som andraspråk och modersmål, finns dessutom inget explicit omnämnande av flerspråkig medvetenhet avseende elevernas hela språkliga repertoar, vilket begränsar utrymmet för flerspråkighet. I alla kursplanerna är dock en funktionell syn på språk framträdande, där kommunikativa strategier, språkets form för funktionella ändamål och textgenrer konstruerar en del av det centrala innehållet. Detta skapar implicit utrymme för undervisningen i engelskämnet att använda och bidra till utveckling av (fler)språklig funktionell kompetens (Cummins, 2000, 2007).

Nedlastinger

Publisert

2021-11-23

Hvordan referere

Gasson, S. (2021). Det flerstämmiga engelskämnet i den svenska grundskolans tidigare år: utrymme för flerspråkighet?. Acta Didactica Norden, 15(2), 27 sider. https://doi.org/10.5617/adno.8376

Utgave

Seksjon

Artikkel