[1]
Kvello, P., Barstad, S.S., Rønning, B., Moen, E.T. og Østerlie, O. 2020. Omvendt undervisning versus tradisjonell undervisning i naturfag på ungdomsskolen: en studie av elevers motivasjon, forberedelser og læringsutbytte . Acta Didactica Norden. 14, 1 (feb. 2020), 37 sider. DOI:https://doi.org/10.5617/adno.7757.