[1]
Svanes, I.K. og Øgreid, A.K. 2020. «Jeg vet ikke hva jeg skal skrive om!» - Læreres stillasbygging i oppstarten av skrivesituasjoner på barnetrinnet. Acta Didactica Norden. 14, 1 (feb. 2020), 21 sider. DOI:https://doi.org/10.5617/adno.7758.