[1]
Kvistad, T. 2021. «Dere skal være enige med meg også!» Elevers administrering av gruppesamtaler i en periode med eksplisitt samtaleundervisning i norskfaget. Acta Didactica Norden. 15, 1 (apr. 2021). DOI:https://doi.org/10.5617/adno.7792.