[1]
Myren-Svelstad, P.E. 2020. Det affektive møtet mellom tekst og lesar: Tre postkritiske inngangar til å velja skjønnlitteratur i morsmålsfaget. Acta Didactica Norden. 14, 3 (okt. 2020), 18 sider. DOI:https://doi.org/10.5617/adno.7811.