[1]
Ulstad, S., Valstadsve, V.R. og Skjesol, K. 2020. Mestringsorientert klima – veien til høy innsats, indre motivasjon og karakter i kroppsøving. Acta Didactica Norden. 14, 1 (mar. 2020), 20 sider. DOI:https://doi.org/10.5617/adno.7826.