[1]
Jahnsen, V.R. og Bakken, J. 2020. På vei mot selvstendig tekstrevisjon? En studie av elevers revisjon av tekstutkast i norskfaget i videregående skole. Acta Didactica Norden. 14, 1 (mar. 2020), 20 sider. DOI:https://doi.org/10.5617/adno.7847.