[1]
Lauritzen, L.-M., Antonsen, Y. og Nesby, L. 2021. «Jeg er så veldig redd for hvordan jeg påvirker elevene.» Utfordringer og muligheter i undervisningen av folkehelse og livsmestring i norskfaget: . Acta Didactica Norden. 15, 1 (apr. 2021). DOI:https://doi.org/10.5617/adno.7848.