[1]
Rasmusssen, I., Kjærnsli, M., Jensen, F. og Ludvigsen, S. 2020. Problemløsing ved samarbeid i PISA 2015: En diskusjon av rammeverket og norske elevers resultater. Acta Didactica Norden. 14, 1 (apr. 2020), 22 sider. DOI:https://doi.org/10.5617/adno.7862.