[1]
Kjelaas, I., Eide, K., Vidarsdottir , A.S. og Hauge, H.A. 2020. Å føle seg angrepet intellektuelt: Språkkartlegging av minoritetsspråklige elever i videregående opplæring. Acta Didactica Norden. 14, 1 (mai 2020), 20 sider. DOI:https://doi.org/10.5617/adno.7871.