[1]
Hatlevik, I.K.R., Engelien , K.L. og Jorde , D. 2020. Universitetsskolers bidrag til utvikling av lærerutdanningen ved Universitetet i Oslo. Acta Didactica Norden. 14, 2 (mai 2020), 27 sider. DOI:https://doi.org/10.5617/adno.7913.