[1]
Østern, A.-L., Svedlin , R. og Engvik, G. 2020. Partnerskap inom lärarutbildning i Norge och Finland: historiska förutsättningar för og praktiklärares förståelse av professionell handledning. Acta Didactica Norden. 14, 2 (mai 2020), 22 sider. DOI:https://doi.org/10.5617/adno.7915.