[1]
Hontvedt, M., Oddvik , M. og Næss , R.R. 2020. Videolekser som ressurs for lesing og undervisning i lærerutdanning – En studie av hvordan samarbeid og partnerskap kan utvikles rundt lærerstudenters videoinnspilte leserefleksjoner. Acta Didactica Norden. 14, 2 (mai 2020), 26 sider. DOI:https://doi.org/10.5617/adno.7916.