[1]
Bjørndal , K.E.W., Antonsen , Y. og Jakhelln , R. 2020. FoU-kompetansen til nyutdannede grunnskolelærere – grunnlag for skoleutvikling?. Acta Didactica Norden. 14, 2 (mai 2020), 20 sider. DOI:https://doi.org/10.5617/adno.7917.